4 JANJI ALLAH DALAM AL - QUR'AN


لئن شكرتم لآ زيدنكم

"Jika kalian bersyukur maka aku tambahkan nikmatku untuk kalian { Ibrahim ayat 7 }

فاذكروني اذكركم

Maka ingatlah KEPADA-KU, Akupun akan ingat kepada-MU { Al-baqoroh ayat 152

أ دعوني أ ستجب لكم

" berdo'alah kepada - KU , niscaya Aku perkenankan Bagimu { Ghofir ayat 60 }

وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

" Dan tidaklah { Pula } Alloh akan menghukum mereka , sedang mereka { Masih } memohon ampunan { Al-anfal ayat 33 }
Blog, Updated at: 9:38:00 AM

0 komentar:

Post a Comment

Pustaka Aslikan | Learning and Knowledge Sharing |. Powered by Blogger.