5 Nasihat dari Kitab Taurat

Dari Al-Hasan Al-Bashri (semoga Allah memberi rahmat kepadanya), dia berkata;

ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓﺧﻤﺴﺔ ﺍﺣﺮﻓ, ﺍﻥ ﺍﻠﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ, ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺗ, ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ, ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ قليلة

"Ditulis dalam kitab Taurat lima huruf, yaitu sesungguhnya kecukupan berada dalam qona'ah, sesunguhnya keselamatan berada dalam 'uzlah, sesungguhnya kehormatan berada dalam meninggalkan syahwat, sesungguhnya kenikmatan berada dalam hari-hari yang panjang, dan sesungguhnya kesabaran berada dalam hari-hari yang sedikit."

Qona'ah, ialah puasa dengan bagian dari Allah, dan tetap seperti itu jika tidak mendapat sesuatu yang diharapkan. Uzlah, ialah sengaja mengasingkan diri dari pergaulan manusia. Sedangkan sabar disini, ialah ketabahan dalam menanggung beban selagi menunaikan perintah agama, dirundung musibah dan beban selagi menghindari larangan agama.


Sumber; kitab Nashoihul 'Ibad
Blog, Updated at: 8:31:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Pustaka Aslikan | Learning and Knowledge Sharing |. Powered by Blogger.