Download Buku Pegangan Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


Buku Pegangan Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


Judul Buku : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Untuk Kelas : 7
Pengarang : Mustahdi dan Sumiyati
Penerbit : Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun : 2013
Link Download  : Download Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7

Ikhtisar
Buku PAI dan Budi Pekerti Kelas 7 berisi tentang pengembangan pengetahuan nilai-nilai sikap dan keterampilan keagamaan yang mendorong pada pengamalan ajaran Islam yang meliputi:
1) Pemahaman terhadap kandungan surah ar-Rahman/55: 33, surah al-Mujadalah/58, surah an-Nisa/4: 146 , surah al-Baqarah/2: 153, dan surah ali-Imran/3: 134 ; 2) Pemahaman makna dan hikmah al-asma’ul husna: al-‘Alim, al- Khabir, as-Sami’, dan al-Bashir serta Pemahaman makna dan hikmah beriman kepada malaikat Allah 3) Nilai akhlak dan budi pekerti yang meliputi; jujur, hormat kepada orang tua, amanah, istiqamah, empati, semangat mencari ilmu; 4) Pemahaman
terhadap ketentuan thaharah dan hikmahnya serta pemahaman terhadap ketentuan shalat berjamaah dan hikmahnya juga pemahaman tentang shalat jamak dan qashar; 5) Pemahaman tentang hikmah dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah
Blog, Updated at: 7:48:00 AM

0 komentar:

Post a Comment

Pustaka Aslikan | Learning and Knowledge Sharing |. Powered by Blogger.