Renungan Bagi Seorang Anak

Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa Ayah dan Ibu....?
Di saat itu tiada tempat mengadu, mengeluh, memohon belas kasih, dan tiada yang dimintai tolong.
Itulah duka laranya.....
Tapi sekarang, kenapa saat kita masih didampingi oleh orang tua.....
Nasihat-nasihatnya tidak kita hiraukan, laksana angin lalu.
Kita dikandungnya selama sembilan bulan, dan menjerit, menangis kesakitan saat melahirkan kita.
Mereka mengasuh dan mendidik kita sampai saat ini....
Pernahkah mereka meminta imbalan kepada kita.....?
Pernahkah ada orang tua yang begitu membenci anaknya..?
Itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya.
Bukankah Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menjaga hak orang tua...?
Dan Bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk selalu cinta dan menghormati mereka, dengan cara berbuat baik dan sopan santun, berbakti dan berkorban demi mereka, serta menjunjung tinggi nama baiknya..?
Bahkan di dalam Alqur'an, perintah patuh kepada orang tua diletakkan sesudah perintah taat kepada Allah SWT....?
Disamping itu kita juga diperintah untuk bersungguh - sungguh dalam menuntut ilmu, tekun beribadah dan tawadlu' kepadanya.
Harapan orang tua hanya satu, yaitu memiliki anak yang sholeh sholihah.
Semoga harapan orang tua untuk memiliki anak sholeh sholihah bisa terwujud dan mendapat ridha Allah SWT,
Aamiin.....Ya Robbal 'alamiin........

Ais Al-Habb

Blog, Updated at: 6:05:00 AM

0 komentar:

Post a Comment

Pustaka Aslikan | Learning and Knowledge Sharing |. Powered by Blogger.